Hatodik pecsét

Tartalomhoz ugrás
Kijelentkezés

Megjelent Jásdi Kiss Imre   HATODIK PECSÉT című könyve

A Magyar Világ Tudás Őrző  

  

 

A betiltott EGYETEMES EMBERI TUDÁS

  

A könyvből eléd tárulhat az a kézzel fogható, máig eltitkolt valóság amelyet a mindennapokban egy hatalmas, több évezredes fal rejt el előled.

A földi élet fennmaradása és minősége elsősorban A TUDÁS újra elérésén múlik.

 

                A világtörténelem keskeny szelete a magyar kultúrának

Europa névadója vagyunk

 

Emberemlékezet óta nem ismerhetően, eddig sehol nem látott, nem hallott módon mutatom be a mai mindennapjainkat alapjaiban újra író, betiltott EGYETEMES EMBERI TUDÁST. A világ 6.000 éve minden áron, véráldozatok millióinak árán őrzött Tudását.

 

Célom, hogy az „ismert történelemnek” nevezett korunkban a hétköznapi élet elől elcsalt, általam újra megtalált és felszínre hozott TUDÁS több ezer év keserves butító program eltelte után, az elvárt paradigmaváltás alapfeltételeként új életre keljen, megerősödjön és az emberiséggel együtt fennmaradjon.

 

Az átépített világ térképét, okát, célját, kézzel fogható bizonyítékait egyértelmű összefüggéseiben mutatom ezer és ezer számra mindenhol, bárhol élj a világban. 

Célom, hogy az ember megosztás nélkül értően újra önmagára, a vele azonos létre nézhessen.

Célom, hogy a mai ember számára is érthetőek legyenek a miértek, a mindennapok, a Földünk, a táj amiben élünk és az évezredek után újra értelmet nyerő - így ma is közös alapot teremteni képes - magyar nyelvünk amelyet ősi örökségünkként beszélünk.

Konkrétan megválaszolásra kerüljenek azok a gyermekkortól máig csendben magunkban őrzött, elhallgatott okos kérdések, amelyek meghatározóan befolyásolják az énképünket. 

Helyre teszik a világról, a dogmákról, a mátrixról, az államiságról, hitről, szeretetről, anyagról, energiáról, erkölcsről, alkotott „konkrét” elképzeléseinket. Megváltoztathatják a jövőképünket, a napi cselekvőképességünket, a közérzetünket, egészségünket, és egzisztenciális helyzetünket. Őseink értő utódaiként pontosan, félrebeszélés nélkül tudható kik vagyunk, mi felett rendelkezhetünk nap mint nap lelkileg, erkölcsileg, energiaügyileg és anyagilag egyaránt ha tudunk róla.

A TUDÁS mindannyiunkat haza hív.

 

Kérlek készülj az útra mert lerombolok minden dogmát.

Bármiben hiszel lépj egy még nagyobbat, ismerd meg azt a mindeddig láthatatlanná tett egyszerű, zseniális valóságot amely magyar őseink által emberi jussunk. 

Amit máig a Földünk, a természet, a napfény, épített hegyeink, vizeink, metán és széndioxid gázaink, az egész világon átépített tájaink és a magyar nyelvünk őriztek meg nekünk. 

 

Az ezer évek óta elfedett színtiszta valóság újbóli látványa és tudata több mint sokkoló a megnyomorított, életellenes irányokba terelt gondolkodás - azaz annak a „határozott” énképnek a számára akinek ma már a Napot is eladhatják.

 

A véres hazugságok évezredeinek mocsarába süllyedő lényünk újra ráeszmélhet önmagára. 

Arra, hogy a rejtélyek kulcsa egy neki kreált kényelmesnek tűnő hamis isten, állam és valóságkép, illetve a legelképesztőbb hitvilágok felépítése helyett konkrétan a szeme előtt, a lába alatt, a keze ügyében hever. 

A betiltott TUDÁS, így a józan ész, - az élet minden területén szisztematikusan vetített hatalmi holoképpel, mátrixal, keserédes illúzió magyarázatokkal lehetetlenné tett - megértés, a valóságra tisztán rálátás képessége mindannyiunké. Elválaszthatjuk magunkat tőle, de nem érdemes. Kérdezlek: nézz körül... Volt elég időnk. Jó világot építettünk? 

Az életadó vizet sem ismerhetjük valójában. Ha ismernénk, újból jogot nyernénk a valósággal való harmonikus együttéléshez, az emberhez méltó minőségű élethez.  

A kérdező az a végtelen bölcs ember aki felmérte, hogy kérdezni kell.

 

A valódi konkrét TUDÁS újra kalibrál bennünket, újra indítja agyunk csodálatos számítógépét. Magyar nyelvünket, szavainkat nem istenek álmodták meg, nem földönkívüliek varázsolták, hanem a legmagasabb szintű ősi, gyakorlati emberi tudást az élet ismeretét, tiszteletét, a teremtéssel együttműködést hordozzák betűről betűre. Megmutatják hogyan nézhetünk gyökeresen másként a természetre, a Földre, az energiára, a rezonanciára, az anyagra, az élőre, minden létezőre, önmagunkra, egymásra, őseinkre, az érzékszerveinkre, mint amely hazugságáradatba az évezredek alatt beleszoktattak bennünket.

A mindezekhez fűződő kapcsolatunk érző, gondolkodó, értelmes, azonnali kiigazítása elsőként önmagunkban, ez a valódi paradigma váltás. 

A TUDÁS mindezt a gyakorlatban érteni minden adódó összefüggésében.


A Hatodik Pecsét c. könyvben a máig eltitkolt TUDÁS újra felfedezésének világméretű dicsőségét kívánom elsőként megosztani veled akivel egy sorsfordító korban élek.

A rálátásoddal való közreműködésedet várja az élet.

Te is a Tudás őrzője, profitálója lehetsz. 

Megismerheted a világ történéseinek, így mai napjaid minőségének minden képzeletet felülmúló eredendő valós okát.

 

Őseink által átépített Földünk mindent bőséggel biztosít számunkra. 

Bármi más szemfény vesztő hazugság.

Ehhez az orrunk előtt folyamatosan kiszivattyúzott bőséghez nem a rokkanásig erőltetett napi rabszolgamunka és központosított „tanulás” vezet. 

Aki ezt állítja, az a butításunkból, a becsapásunkból él.

Ma mindenkinek van véleménye, de senkit nem érdekel a másiké hiszen a valós közös alapok, 

A TUDÁS nélkül minden csupán megosztás és futóhomokra épülő múló egyéni tapogatózás.

 

A könyv a jól feltett kérdéseimre kapott válaszokról szól.

A különböző, ma még tetszetősnek tűnő satnyító programok helyett a gyermekeinket újra gondolkodni taníthatom, taníthatjuk, taníthatod, hogy a valóságot már ma gyakorlati értelemként bőségben élhessék meg és hasznára legyenek minden létezőnek.

 

A TUDÁS nem lehet hit kérdése, nem vallás, nem ideológia, nem ezoterikus érdekesség vagy scifi találgatás továbbá nem meditációs technika. 

A könyvben leírt betiltott TUDÁST  mára a világon csupán páran bitorolják és 6.000 éve ellenünk használják.

A TUDÁS az Ember ősi kultúr és gazdasági vagyona, az egyetlen eszköz a valós jóléthez, a fennmaradáshoz, a XXI. század és az elkövetkező idők túléléséhez.

A TUDÁS a létező elemek felfogása, valamint ezek egymásra hatásának értékelése.

A TUDÁS egyedüli nyelve a bőség, az egészség, a léthez való magától értetődő sértetlen természet jog – a „VAN” joga.

 

A magyar nyelv a természet, AZ EGYETEMES EMBERI TUDÁS nyelve. 

Segítségével a lét, a napi élet megérthető, betűről betűre okságában levezethető.  

Megannyi fájdalmas évezred után ma végre mindez újra visszakerülhet jogos birtokunkba. Használjuk.

 

"A köztásraság 

fogalmának első megjelenését a Görög Birodalom társadalmi működésének állítja be a megélhetési tudomány. A jegyzett történelem kezdetét a dokumentumok eltüntetésének ideje jelzi.  Ezek hiányában a gyakorolt hatásuk alapján tudom meghatározni a valóságot. 

 

MINDEN IRÁNYBÓL KÖRÜLVESZ BENNÜNKET EGY OLYAN VILÁG AMINEK AZ ELEMEI, ALKOTÓI ŐSEINK ÁLTAL ÉVMILLIÓKIG KÖZHASZNÁLATBAN VOLTAK. 

BESZÉLT NYELVÜNK TARTALMAZZA A HASZNÁLATI UTASÍTÁST.

EZ A VILÁG MAGA A BETILTOTT EGYETEMES EMBERI TUDÁS, amely ma ennek a tudásnak a bitorlóit juttatja kizárólagos gazdasági előnyökhöz és az emberiség feletti diktatórikus uralomhoz.

 

Ha lópata nyomokat látok valahol de lovat nem, akkor is logikusnak tetszik, hogy egy ló járt ott régebben. 

A köz minimum kettő dologgal határolt terület. Lehet fogalmi terület is, de kettő dolog határolja mindenképpen.
A ragoktól és képzőktől fosztott görög szavak legtöbbje magyar eredetű. 

A Taigetosz két végétől megszabadulva Hargita nevét adja. 

A görög nyelv alapszavai ilyenek, tehát fejlődésük elején kapták a magyar alapot. 
Célom többek között azt is megértetni, hogy a magyar alap nyelvi bizonyítéka egyúttal azt is bizonyítja, hogy a görög társadalmi működés is magyar. 

A tudomány már odáig süllyedt, hogy Jásd nevének eredetét egy Jásdi nevű emberhez köti. 

 

A dolgok valóságos épülését követi a magyar szavak betűnkénti felépülése (az árasztás okán keletkezik az ár-ok, Gea alá épített út az alá-gút/alagút, a várakozásra alkalmas hely a vár-os, a lábon álló főző edény a láb-as... - A könyv "Tábla" fejezete "a világszótár" konkrét magyarázatot ad a betűk tartalmára).

Kerestem a görög műveltségben a köz/társ/as/ág alapjait. Már a közösség is nagyon összetett fogalom ami kizárja, hogy alapként kezelhessem. 

A puzdra cső, a tarsoly lemez, és az egy vonalba épített hegyek magyar vonatkozása a köztársaságot alapozza meg csak magyarul értelmezhetően.
A társalgás mára vált öncélú időtöltéssé. A nagy történelemben a társadalmi működés, a közigazgatás eszköze volt. A társadalmat a társalgástól, az eredeti feladatától megfosztani szándékozó hatalmi törekvés napjainkban is gőzerővel dolgozik a köztársaság valódi értelmének eltüntetésén (2012 a köztársaság fogalmának teljes eltüntetése). 

A működtetés eszközei, a helynevek kifejezte feladat és számtalan ebből következő kifejlődés most is itt van körülöttünk. Eredeti valóságos feladatuk híján ezek egyrészt kilógnak a sorból, másrészt pedig az értelmük torzításával foglalkozók megjelölik önmagukat.

A REND keresztjei (az útszéli kőkeresztek, azaz a rendfenntartó Bulcsu keresztjei - mára búcsújáró keresztekké degradálva) egyértelműen megmutatják a közigazgatás határvonalait és a hírek áramoltatásának módját. A katolikus kereszténység erőnek erejével hazudtolja meg ezt a tényt. 

A „Bulcsu járó helyek” ebben a megvilágításban egész más értelmet kapnak. 

 

Miért nem tudhat a Magyar Nemzet a saját történelméről? 

Miért nem tudhat 7 milliárd ember önmagáról, a lét feltételeit kiapadhatatlanul biztosító valóságról?

Kik, mikor, és miért tüntetik el ennek a működésnek azaz kultúránknak a nyomait? 

Ok nélkül nem nevezett el semmit az ember.

A beszélt nyelvbe ültetett ősi kódok degenerálása folyamatos napjainkban is.
Miért a görögök köz társalognak, ha nem is tudják mi az? Miért fontos a Magyar Nemzetet minden áron megfosztani a saját tudásától, a valódi kultur örökségétől.
Mi alkot-mányoljuk a közben társalgást. Alkotunk világot megkerülő hegysort, ezen társalgunk, és mégis a görög alkot-mányoz köz-társaságot.


Ekkora torzításnak oka van. 

Nemzetünk ez idő szerint a BAR és BÁR gázok fejlesztésének feladatán már túl van. Mező/PO/TA/M/IA fotoszintézisén dolgozunk, a MAG/IA/ÁR-asztást szervezzük éppen. 

A közök tarsolygásba bevonása létalapja a MAG/IA/ÁR-nak, hiszen a víz „ER”-ek szabályozása nélkül a Földrengések sem szabályozhatóak. A vízERek nem követnek semmilyen politikai akaratot, nem tisztelnek államhatárt, mint ahogy a felszínre törő gázok sem. 

Az államok alakítása veszélyezteti a Föld biológiai egységét. 

 

A BAR és BÁR gázok, az ENE/ER/G/IA az ISTERen/ISTENen, vízEReken keresztül a MAG/DOLINA víznyelő rendszeren átfolyó vízből képződnek. 

A barbár és a pogány őket megillető valódi fogalma máig kizárólag a Hatodik Pecsét c. könyvben tisztázott. 

Ennek oka, hogy a tudást 6.000 éve bitorló nemzet így pénzt tud szedni azért az energiáért, amit Őseink Magia-ár tudásának okán ma is Magyar-nak és energiának nevezünk.


A köz szervezi a dolinák, POcsoják GÁNYolását, ezért POGÁNYok. 

Mint ahogyan a ROvás BOTos ember ROBOT-os lett, úgy lett a PO GÁNYolója POGÁNY. 

Átfogó képet tudok rajzolni Őseim világáról, ezzel együtt mai világunkról, ha az alapfogalmakat a tényleges tartalmak mellé rendelem.
A köz, társalgással jut az információhoz. A robot a munkavégzéssel kapcsolatos fogalom. A közök társalgása az elvégzendő munkáról szól. 

A köztársaság értelme nem áll meg egy ország határán belül. 


A MAG/IA/ÁR-asztása az IstER-eken keresztül, azaz a hidrogénre, és oxigénre isztható/osztható vizeken keresztül történik. TürkmenISTÁR, AfgányISTÁR a dolinák (víznyelők) helyei, míg gázaik a GÁZAI övezetben jönnek fel. 

A rendszer államokra szaggatása ellent mond a Föld biológiai érdekének.
A víz nem kezelhető elemként. Alkotó kettő gázának külön külön van szerepe a bioszférában.


A köztársaság valódi értelmének köztudatba helyezése indokolatlanná teszi az energia gazdálkodás minden anyagi vonatkozását. Nem lehet pénzt szedni az energiáért. Energiahiány nem létezik.

 

A butítás érdekében a 6.000 éves zsidó alapokon működő keresztény egyház megszerzi az oktatás fölötti hatalmat, ami az emberiség mentálhigiénés állapota elleni bűncselekmény. 

A felnőtt korosztályt pedig gazdasági nehézségekkel terheli, hogy ne legyen módja átgondolni, fölfogni saját szerepét és tulajdonát. 

A szavaink veszélyes tudást hordoznak ezért a TUDÁS pusztító diktatórikus államalapítást követő KABAR nemzetirtás ezredik évfordulóján egy ellenséges csoport törli Nemzetünk meghatározásából a KÖZTÁRSASÁG fogalmát."

A Magyar Nemzeti Hivatal a Magyar Köztársaság érdekében jár el.Vissza a tartalomhoz